Skip to main content

Nyheder og aktuelt

 

16-11-2022

Vigtig meddelelse til alle andelshavere og bruger i Sydals Øst Vandforsynings område.

Bestyrelsen har, på deres seneste møde, besluttet at fastholde beslutninger fra generalforsamlingen. Det betyder at prisen for vand fastholdes i 2022 og nedsættes i 2023.

Prisen på vand stiger i takt med, at energipriserne stiger, for at imødegå denne stigning er der bestilt et solcelleanlæg, som vil blive monteret på vandværket inden udgangen af marts 2023.

Beslutningen om at fastholde prisen i 2022 betyder, at underskuddet for 2022 vil blive større end forudsat i budgettet. Solcelleanlægget betyder, at der i 2023 skal købes mindre el fra nettet, dermed vil underskuddet for 2023 kunne minimeres.

Det ser ud til, at priserne generelt er ved at falde igen, vi er alle i gang med at spare på strøm, varme og forbrugsvarer. Vi vil fra SØV`s side opfordre til, at opmærksomheden på forbruget også gælder vandet.

Gør vi det, vil det hjælpe os med at holde udgifterne og prisen nede på vandet til gavn for os alle.

På forhånd tak.

Ejvind Thorstensen

Direktør.

13-12-2022

Spar på vandet ved strømsvigt

Kontrolleret strømafbrydelse kan give problemer med vandet. Som følge af energikrisen kan der opstå kontrollerede strømafbrydelser rundt omkring. Der er intet varsel, og det er derfor svært at forberede sig på, ligesom vi heller ikke kan gøre noget, før strømmen er tilbage. Et strømsvigt varer typisk et par timer. I den tid kan du opleve, at du ikke har adgang til vand. Hvis du har vand i hanen, opfordrer vi til, at du sparer på vandet, da der ellers kan opstå problemer med overfyldte kloaker.

 

Det skal du gøre, hvis strømmen går

 

1. Hvis du har vand i hanen, så spar på det. Pumpestationerne kan være sat ud af drift, så spildevandet ikke kommer frem til rensningsanlægget. Store vandmængder i kloakkerne kan skabe oversvømmelser. Det er kritisk, da det er sundhedsskadeligt og forurenende med kloakvand.

 

2. Hvis du ikke har vand, så sørg for at lade det løbe et stykke tid, når det kommer tilbage. Der kan være jernforbindelser eller andet, der har løsnet sig i rørene, når der kommer et pludseligt vandtryk. Det er ikke skadeligt, men heller ikke særlig lækkert. Du bør også undgå at vaske hvidt, før vandet er klart igen.