Skip to main content

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt:

  • Lækagen skal være sket i en privat bolig. Vandspild på en erhvervsejendom kan ikke eftergives.
  • Der skal være tale om en skjult lækage.
  • Forbrugeren skal være uden skyld i lækagen.
  • Det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Forbrugeren skal betale en selvrisiko på 300 m3 samt det anslåede årlige normalforbrug.

Ønskes eftergivelse kontaktes Vandforsyningen, ønsket vil derefter blive behandlet ved først kommende bestyrelsesmøde.