Skip to main content

Diverse informationer

Sydals Øst Vandforsyning forsyner ca. 2.500 forbrugere med rent drikkevand.

Der er etableret et vandværk i Skovby.

Skovby ny Vandværk

Vandværkets har 4 boringer. Efter filtrering ledes vandet til en rentvandsbeholder på 500 m3 og videre til forbrugerne.

Lysabild Vandværk

Vandværket producerer ikke mere vand,men modtager vand fra Skovby vv til en rentvandsbeholder på 400 m3 og videre til en højdebeholder på 400 m3. Vandet ledes fra højdebeholderen ud til forbrugerne.

Højdebeholderen kan benyttes som buffertank i nødsituationer.

Vandværkerne udpumper årligt 300.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere.

Hårdhed

Drikkevandet i Sydals kommune er hårdt vand med en hårdhedsgrad på ca. 16 dH.

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan De læse mere på dette link  http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm.

Vandanalyser

Ønsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til vandværkets direktør:

Ejvind Thorstensen, Udsigten 23, 6400 Sønderborg. Telefon 51 30 49 95

Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har  stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller - herunder nikkel - til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.

Brandhaner

I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Stophaner

Stophaner, som er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.