Skip to main content

Beredskabsplan

SYDALS ØST VANDFORSYNING
Skovbyvej 73A
6470 Sydals 
Indledning 

Denne beredskabsplan gælder for Sydals Øst Vandforsyning. 

Planen skal anvendes af vandforsyningen til at løse beredskabsopgaver i fredstid, i tilfælde af kriser som eksempelvis pludselige forureninger af ledningsnettet og kildepladser eller egentlige katastrofer på det øvrige anlæg, samt i krigssituationer. 

Beredskabsplanen vil løbende blive opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere. 

Der forefindes en kopi af beredskabsplanen på vandværket.  

Udarbejdelse  

Planen er udarbejdet af Sydals Øst Vandforsyning. Dette er en selvstændig plan som refererer til den overordnede beredskabsplan for Sønderborg Kommune. 

Såfremt du ønsker at se hele beredskabsplanen trykker du her.Beredskabsplan For Sydals Oest Vandforsyning