Skip to main content

Takstblad for 2023 Afgifter for forbrug af vand

1:  Pr måler i hus / lejlighed. 
Fast afgift pr. år: 675,00  kr. excl. moms

  Forbrug efter måler pr. m3,  2,05  kr. excl. moms 

Statsafgift pr.m3 6,37 kr. excl. moms

Fast afgift Sønderborg kommune vandsamarbejde 60,00 kr kr. excl moms 

 

2:  Pr måler i landbrug / industri 

Fast afgift pr. år: 675,00  kr. excl. moms 

Forbrug efter måler pr. m3, 2,05  kr. excl. moms 

Statsafgift pr.m3, 6,37  kr. excl. moms

  Fast afgift Sønderborg kommune vandsamarbejde 60,00 kr kr. excl moms

 

Tilslutningsafgifter:

 

1: Pr. lejlighed  25.000,00  kr. excl. moms

2: Lejlighed i eksisterende bolig 12500,00  kr. excl. moms 

3: Landbrug fra 5-25 ha  25.000,00  kr. excl. moms

4: Landbrug fra 25-50 ha  37.500,00  kr. excl. moms

5: Landbrug fra 50 ha og derover 50.000,00  kr. excl. moms 

Jord der er forpagtet medregnes hos ejer

6: Erhverv og industri fastsættes bestyrelsen efter art og størrelse.

Stikledning fra målerbrønd til ejendom etableres for ejer/bygherres regning.

Gebyrer

 Genåbning 2500,00  kr. excl. moms.

For grunde uden bygninger, hvor der er betalt tilslutningsgebyr
 (men ingen forbrug) betales årligt den faste afgift 735,00  kr. excl. moms.

Udsendelse af rykker  100,00  kr.

Omkostning ved skift af ejer  200,00  kr. excl. moms.

Aflæsning af vandmåler 200,00  kr.

Gebyr hvis ikke tilmeldt betalingsservice (PBS) 40,00  kr

Vandafgift og “grønne” afgifter opkræves samlet som et a’conto beløb, der reguleres efter aktuelt forbrug (måleraflæsning) det følgende år.

Ejerskifte

Ved ejerskifte laver SØV flytteopgørelse mod gebyr

Godkendt på generalforsamlingen 2021

Godkendt af Sønderborg Kommune 2021

Sydals Øst Vandforsynings bestyrelse